bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
Fax:  02 97 120 68
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Технически университет - София
Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление Решение на ПК Анотация
Теория на възпитанието и дидактика 27.12.2021 г. 8,41 1.2 Педагогика  pdf 16x16 pdf 16x16 
Икономика и управление (индустрия)   в ход   3.7 Администрация и управление    
Организация и управление на производството (индустрия)   в ход    3.7 Администрация и управление    
Математически анализ 07.07.2017 г.   4.5 Математика    
Математическо моделиране и приложение на математиката 07.07.2017 г.   4.5 Математика    
Информатика 07.07.2017 г.   4.6 Информатика и компютърни науки    
Теоретична механика 11.12.2019 г. 8,97 5.1 Машинно инженерство    
Приложна механика 11.12.2020 г. 9,22 5.1 Машинно инженерство    
Строителна механика и съпротивления на материалите 17.07.2015 г. в ход  5.1 Машинно инженерство    
Механика на флуидите 11.12.2020 г. 9,27 5.1 Машинно инженерство     
Материалознание и технология на машиностроителните материали   в ход   5.1 Машинно инженерство    
Машинознание и машинни елементи 12.12.2020 г. 9,32 5.1 Машинно инженерство    
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии  08.01.2022 г. 9,38 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16   pdf 16x16
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура 05.06.2015 г. в ход 5.1 Машинно инженерство    
Хидравлични и пневматични задвижващи системи  05.06.2015 г. в ход 5.1 Машинно инженерство    
Технология на машиностроенето   в ход   5.1 Машинно инженерство    
Рязане на материалите и металорежещи инструменти  08.01.2022 г.  9,56 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16
Металорежещи машини и системи  08.01.2022 г.  9,56 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиранe в ход   5.1 Машинно инженерство    
Технологии, машини и системи за леярското производство в ход   5.1 Машинно инженерство    
Технологии, машини и системи за заваръчното производство в ход   5.1 Машинно инженерство    
Машини и съоръжения за леката промишленост  05.06.2015 г. в ход  5.1 Машинно инженерство    
Пътни и строителни машини 12.12.2020 г. 9,02 5.1 Машинно инженерство    
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондензиране 27.05.2017 г.   5.1 Машинно инженерство    
Подемно-транспортни машини 12.12.2020 г. 9,07 5.1 Машинно инженерство    
Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти 12.12.2019 г. 8,83 5.1 Машинно инженерство     
Локомотиви, вагони и трамваи 09.01.2015 г.  в ход 5.1 Машинно инженерство    
Метрология и метрологично осигуряване  06.02.2021 г.  9,10 5.1 Машинно инженерство    
Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-химични и геометрични величини 06.02.2021 г. 9,20 5.1 Машинно инженерство    
Точно уредостроене 06.02.2021 г. 9,23 5.1 Машинно инженерство    
Оптични и лазерни уреди и методи 06.02.2021 г. 9,17 5.1 Машинно инженерство    
Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи 17.07.2015 г.   5.1 Машинно инженерство    
Приложна геометрия и инженерна графика 11.12.2019 г. 8,85 5.1. Машинно инженерство    
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (по отрасли) 08.01.2022 г. 9,50 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 08.01.2022 г. 9,46 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 12.12.2020 г. 9,30 5.1 Машинно инженерство    
Металознание и термична обработка на металите 08.01.2022 г. 9,26 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на текстилните материали   в ход 5.1 Машинно инженерство    
Технология на шевното производство   в ход 5.1 Машинно инженерство    
Автоматизация на производството 12.12.2020 г. 9,37 5.1 Машинно инженерство    
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматик    
Метрология и метрологично осигуряване   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника  16.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Микроелектроника 16.12.2015 г. в ход   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Интегрална схемотехника, материали, технологии и специално обзавеждане  16.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Квантова и оптоелектроника 16.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електронни преобразуватели и електронизация (по отрасли) 16.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Медицински уреди  16.12.2015 г. в ход  5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Роботи и манипулатори 11.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Теоретична електротехника 11.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електротехнически материали и кабелна техника 17.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електрически машини 03.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електрически апарати 03.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Светлинна техника и източници на светлина 03.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността, на транспорта) 17.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електротехнологии 11.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    

Електрозадвижване – (Факултет “Автоматика”)

във Филиал Пловдив

08.05.2015 г.

11.12.2015 г.

в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Уреди и системи за аналитични измервания и контрол на среди (вкл. на околната среда)  22.05.2015 г. в ход  5.2 Електротехника, електроника и автоматика    

Електроизмервателна техника

11.12.2015 г.

в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Информационно-измервателни системи  11.12.2015 г. в ход  5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електрически централи и подстанции 17.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Електрически мрежи и системи 03.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Техника на високите напрежения 03.06.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) 27.05.2017 г.   5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Индустриална електроника  16.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Технология на електронното производство (по отрасли) 16.12.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Теория на автоматичното управление 11.12.2015 г. в ход  5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката 08.05.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Биоавтоматика 22.05.2015 г. в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Управляващи изчислителни машини и системи   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Системи с изкуствен интелект   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Автоматизация на области от нематериалната сфера   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    
Методи за преобразуване и уреди за измерване на физикохимични и биологични величини   в ход 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника

11.12.2015 г.

в ход  5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Системно програмиране 03.06.2017 г. в ход  5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Компютърни системи, комплекси и мрежи 28.11.2020 г. 9,42 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Системи с изкуствен интелект 11.12.2015 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Теоретични основи на комуникационната техника  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Радиопредавателна и радиоприемна техника  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Електродинамика и антенно-фидерни устройства  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Кабелни и оптични комуникационни системи  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Комуникационни мрежи и системи  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Комутационни системи  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Телевизионна и видеотехника  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Осигурителна техника и системи  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Електроакустика, звукотехника и кинотехника  05.03.2016 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.) 22.05.2015 г. в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Оптични лазерни уреди и методи   в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано управление   в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Автоматиззация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране   в ход 5.3 Комуникационна и компютърна техника    
Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника 27.05.2017 г.   5.4 Енергетика    
Ядрени енергични инсталации и уредби 17.06.2017 г.   5.4 Енергетика    
Термични и ядрени електрични централи 17.06.2017 г.   5.4 Енергетика    
Теоретична топлотехника 27.05.2017 г.   5.4 Енергетика    
Енергопреобразуващи технологии и системи 17.06.2017 г.   5.4 Енергетика    
Промишлена топлоенергетика 27.05.2017 г.   5.4 Енергетика    
Промишлена топлотехника 27.05.2017 г.   5.4 Енергетика    
Локомотиви, вагони и трамваи 12.02.2022 г.  9,18 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16
Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати  27.11.2015 г. в ход 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    
Двигатели с вътрешно горене 12.02.2022 г. 9,26 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация   pdf 16x16
Автомобили, трактори и кари 12.02.2022 г. 9,28 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16
Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати  27.11.2015 г.   5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете 12.02.2022 г. 9,18 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16
Управление и експлоатация на железопътния транспорт 12.02.2022 г. 9,06 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16
Управление и организация на автомобилния транспорт 12.02.2022 г. 9,18 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    pdf 16x16
Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт  27.11.2015 г. в ход 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    
Механизация на товаро-разтоварните работи   в ход 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация    
Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти 12.12.2019 г. 8,83 5.13 Общо инженерство    
Стандартизация  17.09.2016 г. в ход 5.13 Общо инженерство    
Ергономия и промишлен дизайн 17.06.2017 г.   5.13 Общо инженерство    
Инженерна екология   в ход 5.13 Общо инженерство    
Организация и управление на производството   в ход 5.13 Общо инженерство    

enqa1      ceenqa3