bar5

Международна дейност на НАОА

НАОА разширява участието си в общоевропейския процес на изграждане на европейска мрежа на националните системи на отделните страни-членки за оценка на качеството на висшето образование и за изграждане на системи и механизми за съпоставимост на тяхната дейност. За целта НАОА провежда последователна политика за партньорство с чуждестранни обществени власти, компетентни в областта на европейското пространство за висше образование. Една от основните цели на тази политика е последователното прилагане у нас на “Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство на висшето образование”, като се отчитат и националните традиции в областта на ВО. За целта АС е приел специален документ „Методически насоки за прилагане на документа “Стандарти и насоки за осигуряване на качество в европейското пространство за висше образование” на ENQA в работата на експертните групи на НАОА.
 
Международното признание на НАОА към Министерския съвет на Република България като компетентен обществен орган в Европейското образователно пространство и като национален орган за външно оценяване на качеството на висшето образование на Република България е легитимирано от официалните отношения на агенцията с международни институции и организации като:
 • Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEEN), на която Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България е съосновател, а председателят на агенцията - член на Управителния съвет.
 • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
 • Internal Quality Assurance Group на ENQA, в която НАОА има свой представител.
 • European University Association (EUA), European Students Unions (ESU), European Network of Information Centres – National Academic Recognition Information Centres (ENIC – NARIC).
 
НАОА има сключени билатерални договори със сродни партньорски чуждестранни институции:
 • Споразумение за сътрудничество с French National Evaluation Committee (CNE) в момента AERES – Evaluation Agency for Research and Higher Education, Paris, France от 2006 г., което предвижда създаване на съвместни работни групи (вече има реализирана една такава), съвместни изследвания, обмен на информация и експерти;
 • През 2007 г. е подписана рамкова спогодба за сътрудничество с Румънската агенция за осигуряване на качеството във висшето образование (Romanian agency for quality assurance in higher education) – ARACIS и е в ход първата по рода си процедура за съвместно оценяване на докторантури в Техническия университет – София и Политехническия университет – Букурещ, Румъния, от смесена българо-румънска експертна група ;
 • Предстои сключване на споразумение с Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), Neuilly sur Seine, France за съвместно оценяване на програмната акредитация, по 5.13 Общо инженерство във Франкофонския факултет на Технически университет – София .
 • Споразумение за участие на експерт от НАОА като наблюдаващ процедурата за институционална акредитация на Американския университет в България от Американската агенция “New England Association of Schools and Colleges (NEASC)”.
 
НАОА поддържа контакти с редица партньорски чуждестранни агенции:
 • National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain, Madrid (ANECA);
 • AQA (Австрийската агенция по осигуряване на качеството);
 • Quality Assurance Agency (QAA) in UK;
 • NAA, Russia;
 • Accreditation Agency for Higer Education of the Republic of Albania (AAHE);
 • Agency for Science and Higher Education of the Republic of Croatia;
 • HQAA, Greece;
 • The Education Accreditation National Center of Geoorgia;
 • CEEA, Cyprus;
 • Estonian Accreditation Centre, Estonia;
 • Finnish Higher Education Evaluation Council, Helsinki (FINHEEC);
 • Center for quality assessment in higher education, Lithuania;
 • Higher Education Office of the Republic of Slovenia;
 • Board of Accreditation of the Higher Education of the Republic of Macedonia.
 
НАОА сътрудничи и със следните чуждестранни институции и организации, свързани с оценяването и акредитацията на висшето образование:
 • British Council;
 • CAMPUS – France;
 • Фондация „Александър фон Хумболд”;
 • Германския съвет на ректорите;
 • Education Reform Initiative of South Eastern Europe (ERI SEE);
 • Ministry of education and youth of Moldova.
 
НАОА е била домакин и съорганизатор на редица важни международни прояви:
 
 • Conference “Institutional Еvaluation in the Еuropean Higher Education Area”, June 14, 2006, organized by the National Evaluation and Accreditation Agency and the British Council-Bulgaria, в която взе участие г-н Питър Уйлямс Председател на ENQA, и представители на агенциите от Югоизточна и Западна Европа ;
 • Conférence internationale “L`enseignement supérieur en Europe”, 08-09 Juin 2007, organisée par le Ministère de l’Education et de la science de la République de Bulgarie, l’Ambassade de France en Bulgarie, l’Agence Nationale d’Evaluation et d’Accréditation, le Conceil de Recteur et l’Agence Universitaire de la Francophonie;
 • ENQA seminar hosted by NEAA “Current Trends in the European Quality Assurance and the Situation in the SEE Region”, Sofia, Bulgaria, 09-10 November, 2007. Programme, List of participants .
 
Представители на НАОА са взели участие в 26 международни форума, свързани с оценяването на висшето образование, на които са изнесени редица доклади, свързани с дейността на НАОА.
 
За обогатяване на съдържателната страна на критериите и процедурите за външно оценяване на качеството на висшето образование с опита на останалите европейски страни, Акредитационният съвет привлича в определени процедури и експерти от други държави. Участието на международни експерти се смята за важно в сравнително малка страна като България.
 
За изпълнение на политиката на НАОА за партньорство със заинтересованите институции Председателят на НАОА представлява НАОА в чужбина и координира връзките и взаимоотношенията на Агенцията с чуждестранните партньори.
 
Визираните по-горе международни контакти и споразумения на НАОА са важен механизъм за повишаване качеството на външното оценяване, както чрез обмяна на добри практики със сродни европейски институции, така и с възможностите за сравняване на практика на ефективността на прилаганите в отделните страни системи.
Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13