bar5

Аграрен университет – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 04.04.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 04.04.2025 г.

Оценка: 9.61 (девет цяло и шестдесет и една стотни)

Капацитет на висшето училище: 4200

 

Анотация от ИА

 Доклад на ПК от ИА

 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

 

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 27.06.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 27.06.2025 г.

Оценка: 9.14 (девет цяло и четиринадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 1650

 

                      pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо 

Решение на САНК

 

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Академия на МВР – София

Институционалната акредитация: дадена на 12.09.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 12.09.2025 г.

Оценка: 9.18 (девет цяло и осемнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

                                 pdf 16x16 Анотация от ИА

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Американски университет в България – Благоевград

Институционалната акредитация: дадена на 11.04.2024 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.04.2030 г.

Оценка: 9.31 (девет цяло и тридесет и една стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

 

 Доклад от ИА

 Доклад на ЕГ

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Бургаски свободен университет

Институционалната акредитация: дадена на 25.01.2024 г. за срок от 6 години

Валидна до: 25.01.2030 г.

Оценка: 8.87 (осем цяло и осемдесет и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 7000

 

 Доклад от последваща ИА

Анотация от последваща ИА

 Доклад на ЕГ

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Институционалната акредитация: дадена на 13.06.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 13.06.2025 г.

Оценка: 9.21 (девет цяло и двадесет и една стотна)

Капацитет на висшето училище: 12800

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо 

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Институционалната акредитация: дадена на 20.09.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 20.09.2024 г.

Оценка: 9.45 (девет цяло и четиридесет и пет стотни)

Капацитет на висшето училище: 17 368

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия

Институционалната акредитация: дадена на 25.03.2021 г. за срок от 6 години

Валидна до: 25.03.2027 г.

Оценка: 9.01 (девет цяло и една стотна)

Капацитет на висшето училище: 1700

         pdf 16x16 Анотация от ИА

         pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

         pdf 16x16 Уведомително писмо

 

 Програмна акредитация:

               Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

               Акредитирани докторски програми

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 19.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.07.2024 г.

Оценка: 9.59 (девет цяло и петдесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 6500

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

Институционалната акредитация: дадена на 19.07.2018 г. за срок от 5 години

Валидна до: 19.07.2023 г.

Оценка: 8.98 (осем цяло и деветдесет и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 1800

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

Институционалната акредитация: дадена на 05.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 05.07.2024 г.

Оценка: 9.10 (девет цяло и десет стотни)

Капацитет на висшето училище: 3700

 

 Анотация от ИА

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо 

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 01.06.2017 г. за срок от 6 години

Валидна до: 01.06.2023 г.

Оценка: 9.03 (девет цяло и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 7200

 

               Анотация от ИА

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше училище по застраховане и финанси – София

Институционалната акредитация: дадена на 11.06.2020 г. за срок от 5 години

Валидна до: 11.06.2025 г.

Оценка: 8.97 (осем цяло и деветдесет и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

 

                      pdf 16x16 Анотация от ИА

 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Висше училище по мениджмънт - гр. Варна

Институционалната акредитация: дадена на 11.04.2024 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.04.2030 г.

Оценка: 8.88 (осем цяло и осемдесет и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

 

               Анотация от ИА

 Доклад от ИА

 Доклад на ЕГ

pdf 16x16 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Акредитирани докторски програми

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 29.06.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 29.06.2029 г.

Оценка: 9.08 (девет цяло и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 3000

 

 Доклад от ИА

 Доклад на ЕГ

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Акредитирани докторски програми

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Институционалната акредитация: дадена на 15.02.2024 г. за срок от 6 години

Валидна до: 15.02.2030 г.

Оценка: 8.96 (осем цяло и деветдесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 2630

 

 Доклад на ПК от ИА

Анотация от ИА

pdf 16x16 Решение за СДО

 

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Акредитирани докторски програми

Военна академия “Георги Стойков Раковски” – София

Институционалната акредитация: дадена на 09.03.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 09.03.2029 г.

Оценка: 9.05 (девет цяло и пет стотни)

Капацитет на висшето училище: 4460

 

 Доклад от ИА 

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Европейски политехнически университет – Перник

Институционалната акредитация: дадена на 11.06.2020 г. за срок от 4 години

Валидна до: 11.06.2024 г.

Оценка: 6.49 (шест цяло и четиридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 1800

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Решение за СДО

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК  

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 04.05.2017 г. за срок от 5 години

Валидна до: 04.05.2022 г.

Оценка: 7.95 (седем цяло и деветдесет и пет стотни)

Капацитет на висшето училище: 3360

 

                      Анотация от ИА

                       Доклад на ЕГ

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Икономически университет – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 06.06.2024 г. за срок от 6 години

Валидна до: 06.06.2030 г.

Оценка: 9.49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 8000

 

 Доклад от ИА

Анотация от ИА

 Доклад на ЕГ

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Институционалната акредитация: дадена на 07.12.2017 г. за срок от 5 години

Валидна до: 07.12.2022 г.

Оценка: 7.59 (седем цяло и петдесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 800

 

 Доклад от ИА

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Колеж по туризъм – Благоевград

Институционалната акредитация: дадена на 09.04.2020 г. за срок от 4 години

Валидна до: 09.04.2024 г.

Оценка: 5.90 (пет цяло и деветдесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 450

 

                Анотация от ИА

 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления

Лесотехнически университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 17.05.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 17.05.2024 г.

Оценка: 9.00 (девет цяло)

Капацитет на висшето училище: 4600

 

Анотация от ИА

 Доклад на ЕГ от ИА

 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

Проекти:

                Доклад за преобразуване

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет – Плевен

Институционалната акредитация: дадена на 25.03.2021 г. за срок от 6 години

Валидна до: 25.03.2027 г.

Оценка: 9.27 (девет цяло и двадесет и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 3720

 

pdf 16x16Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 11.06.2020 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.06.2026 г.

Оценка: 9.21 (девет цяло и двадесет и една стотна)

Капацитет на висшето училище: 6220

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо 

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 19.12.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.12.2025 г.

Оценка: 9.56 (девет цяло и петдесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 10 850

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА 

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 18.02.2021 г. за срок от 6 години

Валидна до: 18.02.2027 г.

Оценка: 9.27 (девет цяло и двадесет и седем стотни)

Капацитет на висшето училище: 6690

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Институционалната акредитация: дадена на 02.11.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 02.11.2029 г.

Оценка: 9.35 (девет цяло и тридесет и пет стотни)

Капацитет на висшето училище: 6700

               Анотация от ИА

                Доклад на ЕГ

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски” – София

Институционалната акредитация: дадена на 05.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 05.07.2024 г.

Оценка: 9.15 (девет цяло и петнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 4400

 

 Анотация от ИА

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

Институционалната акредитация: дадена на 29.06.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 29.06.2029 г.

Оценка: 9.19 (девет цяло и деветнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 5730

 

 Доклад от ИА

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

Институционалната акредитация: дадена на 07.11.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 07.11.2025 г.

Оценка: 9.00 (девет цяло )

Капацитет на висшето училище: 920

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София

Институционалната акредитация: дадена на 27.06.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 27.06.2025 г.

Оценка: 9.29 (девет цяло и двадесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 1500

 

                     pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална спортна академия “Васил Левски” – София

Институционалната акредитация: дадена на 19.12.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.12.2025 г.

Оценка: 9.26 (девет цяло и двадесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 6000

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Национална художествена академия – София

Институционалната акредитация: дадена на 05.12.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 05.12.2025 г.

Оценка: 9.20 (девет цяло и двадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 1350

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Нов български университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 10.01.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 10.01.2025 г.

Оценка: 9.00 (девет цяло)

Капацитет на висшето училище: 11 200

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Институционалната акредитация: дадена на 11.07.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.07.2025 г.

Оценка: 9.39 (девет цяло и тридесет и девет стотни)

Капацитет на висшето училище: 27 030

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

 Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Институционалната акредитация: дадена на 19.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.07.2024 г.

Оценка: 9.44 (девет цяло и четиридесет и четири стотни)

Капацитет на висшето училище: 19 555

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Институционалната акредитация: дадена на 20.09.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 20.09.2024 г.

Оценка: 9.61 (девет цяло и шестдесет и една стотни)

Капацитет на висшето училище: 37 000

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо 

Анотация на САНК

 

Проекти:

                Доклад за преобразуване

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов

Институционалната акредитация: дадена на 29.06.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 29.06.2029 г.

Оценка: 9.34 (девет цяло и тридесет и четири стотни)

Капацитет на висшето училище: 12 200

 

 

 Доклад на ПК от ИА

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Театрален колеж „Любен Гройс” – София

Институционалната акредитация: дадена на 18.04.2019 г. за срок от 5 години

Валидна до18.04.2024 г.

Оценка: 7.15 (седем цяло и петнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 70

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Технически университет – Варна

Институционалната акредитация: дадена на 18.02.2021 г. за срок от 6 години

Валидна до: 18.02.2027 г.

Оценка: 9.31 (девет цяло и тридесет и една стотни)

Капацитет на висшето училище: 12 000

 

Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Технически университет – Габрово

Институционалната акредитация: дадена на 21.12.2017 г. за срок от 6 години

Валидна до: 21.12.2023 г.

Оценка: 9.08 (девет цяло и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 8 000

 

 Доклад от ИА

 Доклад на ЕГ

pdf 16x16 Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Анотация САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Технически университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 26.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 26.07.2024 г.

Оценка: 9.56 (девет цяло и петдесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 21 215

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо 

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Тракийски университет – Стара Загора

Институционалната акредитация: дадена на 26.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 26.07.2024 г.

Оценка: 9.20 (девет цяло и двадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 9435

 

 Анотация от ИА

 Доклад на ЕГ от ИА

 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Анотация за ДСО

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет за национално и световно стопанство – София

Институционалната акредитация: дадена на 14.12.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 14.12.2029 г.

Оценка: 9.80 (девет цяло и осемдесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 27 340

 

 Доклад от ИА

 Доклад на ЕГ

Анотация от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Институционалната акредитация: дадена на 11.06.2020 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.06.2026 г.

Оценка: 9.32 (девет цяло и тридесет и две стотни)

Капацитет на висшето училище: 6 350

Дава положителна оценка на средата за провеждане на дистанционна форма на обучение в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

 

 Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Анотация за СДО

pdf 16x16 Доклад за СДО

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Институционалната акредитация: дадена на 11.07.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 11.07.2025 г.

Оценка: 9.33 (девет цяло и тридесет и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 4 500

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА

 Уведомително писмо 

Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Институционалната акредитация: дадена на 14.09.2023 г. за срок от 6 години

Валидна до: 14.09.2029 г.

Оценка: 9.33 (девет цяло и тридесет и три стотни)

Капацитет на висшето училище: 5 300

 

 Доклад от ИА

 Доклад на ЕГ

pdf 16x16 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад за СДО

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Университет “Професор д-р Асен Златаров” – Бургас

Институционалната акредитация: дадена на 28.03.2024 г. за срок от 6 години

Валидна до: 28.03.2030 г.

Оценка: 8.50 (осем цяло и петдесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 6600

 

 Доклад от ИА

pdf 16x16 Анотация от ИА

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Институционалната акредитация: дадена на 19.07.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.07.2024 г.

Оценка: 9.38 (девет цяло и тридесет и осем стотни)

Капацитет на висшето училище: 5 000

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

Анотация на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Институционалната акредитация: дадена на 27.02.2020 г. за срок от 6 години

Валидна до: 27.02.2026 г.

Оценка: 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 12 000

 

 Анотация от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

pdf 16x16 Доклад на ПК от ИА 

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Институционалната акредитация: дадена на 20.09.2018 г. за срок от 6 години

Валидна до: 20.09.2024 г.

Оценка: 9.30 (девет цяло и тридесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 19 600

 

           

 Анотация от ИА

Доклад на ПК от ИА

pdf 16x16 Доклад на ЕГ от ИА

 Уведомително писмо

pdf 16x16 Решение на САНК

 

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13