bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 30

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Медицински университет - Плевен
Докторска програма Дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/решение на ПК Анотация
Аналитична химия 18.12.2022 г. 8,33 4.2 Химически науки   pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Биохимия 18.12.2023 г. 9,10 4.3 Биологически науки   pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 26.07.2021 г. 8,98 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Микробиология  16.02.2021 г. 9,49 4.3 Биологически науки      
Физиология на животните и човека 26.07.2021 г. 8,93 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 pdf 16x16 
Паразитология и хелминтология  16.02.2021 г. 9,06 4.3 Биологически науки      
Медицинска биология 16.02.2021 г. 9,49 4.3 Биологически науки      
Имунология  16.02.2021 г. 9,44 4.3 Биологически науки      
Ендокринология и болести на обмяната 25.01.2023 г. 8,87 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Патологоанатомия и цитопатология 09.12.2021 г.**  9,19 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Хигиена (ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.)  25.07.2024 г.  8,78 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Патофизиология 13.06.2025 г.  9,03 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обща медицина 13.06.2024 г. 8,80 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Белодробни болести 17.12.2015 г.  в ход 7.1 Медицина      
Психиатрия 28.07.2021 г. 8,26 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Дерматология и венерология 28.07.2021 г. 8,70 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Неврология 28.07.2021 г. 8,62 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Инфекциозни болести 20.04.2022 г. 8,99 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 08.01.2020 г. 8,14 7.1 Медицина      
Обща хирургия 08.01.2021 г. 9,30 7.1 Медицина      
Анестезиология и интензивно лечение 12.01.2022 г. 8,61 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Акушерство и гинекология 12.01.2022 г. 8,75 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Кардиология 08.01.2021 г. 9,00 7.1 Медицина      
Педиатрия 13.06.2025 г.  9,16 7.1 Медицина pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 16.01.2026 г.  9,22 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Ортопедия и травматология 25.07.2025 г. 9,04 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Клинична лаборатория 09.12.2021 г.** 9,10 7.1 Медицина    pdf 16x16  pdf 16x16
Токсикология 25.01.2024 г. 9,06 7.1 Медицина pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) 19.07.2018 г.   7.1 Медицина      
Гастроентерология 05.09.2019 г. 9,31 7.1 Медицина      
Нефрология 05.09.2019 г. 9,11 7.1 Медицина      
Епидемиология 05.09.2019 г. 9,15 7.1 Медицина      
Ото-рино-ларингология 25.07.2019 г. 9,32 7.1 Медицина      
Урология 25.07.2019 г. 9,32 7.1 Медицина      
Анатомия, хистология и цитология 20.06.2019 г. 9,20 7.1 Медицина      
Пневмология и фтизиатрия 20.04.2022 г. 8,98 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Образна диагностика  16.01.2025 г.  8,92 7.1 Медицина   pdf 16x16 pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология

(вкл. използване на радиоактивни изотопи)

16.02.2025 г.   8,92 7.1 Медицина pdf 16x16    
Управление на здравните грижи 19.05.2022 г. 9,16 7.4. Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Организация и управление на здравеопазването и фармацията   Не дава акредитация 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16  

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1