bar5

Social Inclusion, Tolerance, Acceptance and Realization for all sTudents

Тип на проекта: проектът е ко-финансиран от програмата Erasmus+
Финансире: еднократен грант по ERASMUS
Идентификатор на проекта: 101061768
Период за изпълнение: 36 месеца (юни 2022 г. - май 2025 г.)
Координатор: Министерство на образованието и науката на Република България
Партньори:
Агенция за оценяване на качеството във висшето образование на Република Румъния (ARACIS)
Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на Република България (НАОА)
Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ)

Стартира изпълнението на проекта START (Social Inclusion, Tolerance, Acceptance and Realization for all sTudents), в който НАОА е партньор. Координатор е МОН, България, партньори са още Българският съвет за бежанци и мигранти и Румънската агенция за осигуряване на качество във висшето образование ARACIS. Като болонски съветници са включени 5 ключови експерта от ЕПВО с изключително богат опит в съответната сфера и разпознаваеми на европейско ниво.

Проектът START е съфинансиран по Програма „Еразъм+". Основава се на Римското комюнике на министрите, отговарящи за висшето образование (ноември 2020 г.), което определя като основен приоритет социалното измерение на висшето образование и необходимостта да се положат допълнителни усилия за неговото укрепване.

Проектът START е изготвен в съответствие с две основни направления, които са не само приоритетни, но и изключително актуални в Европейското пространство за висше образование (ЕПВО):

I. Социално включване, валидиране и мигранти;

II. Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, Европейска/Национална квалификационна рамка, микрокредити и сътрудничеството в рамките на алиансите от Европейски университети.

Основна цел на проекта START е изготвянето на индикатори за оценка на качеството на висшето образование свързани с приобщаването на студенти от уязвими социални групи, и по-конкретно, студенти с увреждания и студенти-мигранти и бежанци.

 

Effective Involvement of Stakeholders in External Quality Assurance Activities – ESQA

От май 2019 г. НАОА участва в европейски проект „Ефективно включване на заинтересованите лица в дейностите по външно осигуряване на качеството" (Effective Involvement of Stakeholders in External Quality Assurance Activities, ESQA) http://esqa.ro/

Партньори по проекта са Европейската асоциация за осигуряване качество във висшето образование (ENQA), Европейската асоциация на институциите във висшето образование (EURASHE), Европейския студентски съюз (ESU) и пет агенции за осигуряване качество във висшето образование – на Румъния (ARACIS), на България (НАОА), на Молдова (ANACEC), на Дания (DAI) и на Франция (HCERES). Проектът се финансира от програма Еразъм+ Ключово действие 3 – Подкрепа за реформа на политиката и е с продължителност от 24 месеца, май 2019 – април 2021 г. Координатор на проекта е Министерството на образованието на Република Румъния.

Повече информация тук.

 

Enhancing Internal Quality Assurance Systems /EIQAS/

През септември 2014 г. НАОА се включи като партньор в международния консорциум по проект Усъвършенстване на системите за вътрешно осигуряване на качество във висшето образование (EIQAS). Този проект е съфинансиран от Европейския съюз и е първият проект специално създаден да съдейства за развитието на вътрешно осигуряване на качеството. Целта на проекта е да се подкрепят висшите училища в по-нататъшното развиване на системите за вътрешно осигуряване на качество. Наред с това ще се подпомогнат и националните агенции в развиване на методологиите за външно оценяване на системи за вътрешно осигуряване на качество във висши училища. Консорциумът включва 9 институции от Полша, България, Словения и Португалия.

 

pdf 16x16 Отзиви

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13