bar5

Създаване на НАОА

НАОА е създадена на основание чл. 11, ал. 1 от ЗВО, приет от Народното събрание на 27 декември 1995 г. С ПМС № 189 от 01.08.1996 г. за приемане на Правилник за дейността на НАОА и определяне на числеността на персонала в агенцията е създадена подзаконовата уредба на новата агенция. Първият акредитационен съвет започва работа в края на 1996 г.

За изграждането на НАОА и разработването на нейната документация изключително много допринася участието на НАОА в проекта по PHARE-BG 95.06-05.01.001., чиято първа фаза “Предварително проучване за акредитиране на висшите училища в България” протича с консултантската подкрепа на Центъра за подпомагане на качеството към Свободния университет в Лондон (Quality Support Centre, Open University-London-QSC) с дългосрочни експерти проф. Уилиям Калауей (ноември 1996 – май 1997) и д-р Хю Гленвил, а втората му фаза “Национална агенция за оценяване и акредитация” се изпълнява в течение на една година от екип на Британския съвет с ръководител д-р Д. Билинг. Осъществени са и пилотни акредитации на висши училища.

Оценена от позицията на изминалите повече от 10 години ролята на този проект за развитието на НАОА е голяма, тъй като благодарение на този проект НАОА успя в много кратък период да постави оценяването и акредитацията в съответствие с европейските действия в този период.

С влизането в сила на промените в ЗВО от 04.06.2004, бяха направени редица промени в процедурите за оценяване и акредитация на ВУ, възлагащи на НАОА да изпълнява функциите на специализиран държавен орган за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на ВУ и да осъществява следакредитационно наблюдение и контрол – една нова за НАОА дейност.

ЗВО регламентира:

•    нов ред за осъществяване на процедурите за оценяване на проекти, за откриване на нови професионални направления и за програмната им акредитация;

•    специален ред за осъществяване на процедурите за оценяване на проекти и за програмна акредитация на специалностите от т.н. „регулирани професии”;

•    нови разширени пълномощия на ПК по области на висшето образование;

•    създаване на нови структури на НАОА за провеждане на следакредитационното наблюдение и контрол.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13