bar5

Наредби

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 'бакалавър', 'магистър' и 'специалист'

НАРЕДБА № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Архитектура' на образователно-квалификационна степен 'магистър' с професионална квалификация 'Архитект'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите 'Медицина' и 'Дентална медицина' за образователно-квалификационна степен 'магистър'

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Ветеринарна медицина'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Фармация' на образователно-квалификационната степен 'магистър'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър"

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление 'Здравни грижи' за образователно-квалификационната степен 'професионален бакалавър по ...'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобивне на висше образование по специалността 'Управление на здравните грижи' на образователно-квалификационните степени 'бакалавър' и 'магистър'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 'Кинезитерапия' от професионално направление 'Кинезитерапия' на образователно-квалификационна степен 'бакалавър'

НАРЕДБА № 4 от 06.04.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността 'Кинезитерапия'

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление 'Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специалните войски' на образователно-квалификационна степен 'бакалавър'

НАРЕДБА за признаване на право за упражняване на професията 'Ветеринарен лекар' в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария

НАРЕДБА № 29 от 04.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността 'Психология'

НАРЕДБА за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Република България

pdf 16x16НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в професионално направление "архитектура, строителство и геодезия"

pdf 16x16НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

pdf 16x16 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране"

pdf 16x16 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Корабоводене“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“

pdf 16x16НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

pdf 16x16 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13