bar5

free-support-icon-1144-thumb Често задавани въпроси

Може да изпращате Вашите въпроси на имейл адрес qa@neaa.government.bg

Критерии, процедури, методически насоки

Критерии

 Критерии за САНК върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища

Приети от Акредитационния съвет на НАОА на 20.10.2016 г.

Процедури

Документите са приети 2022 година:

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ “8,00 ДО 10,00” ПРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ “6,00 ДО 7,99” ПРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ “4,00 ДО 5,99” ПРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ “6,00 ДО 10,00” ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ “4,00 ДО 5,99” ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ПОСТЪПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 2, Т. 7 ОТ ЗВО


pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "4,00 ДО 4,99" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "5,00 ДО 6,99" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "7,00 ДО 8,99" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "9,00 ДО 10,00" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК СЛЕД РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЛАСТИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С НАПРАВЕН ОТКАЗ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "4,00 ДО 4,99" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "5,00 ДО 6,99" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "7,00 ДО 8,99" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С ПОЛУЧЕНА ОЦЕНКА ОТ "9,00 ДО 10,00" ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16П Р О Ц Е Д У Р А ЗА САНК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ С НАПРАВЕН ОТКАЗ ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А ЗА СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ, ДАДЕНИ С РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ/СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

pdf 16x16 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на АС с получена оценка от 9 до 10 при институционална акредитация на висшето училище

pdf 16x16 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на АС с получена оценка от 7 до 8.99 при институционална акредитация на висшето училище

pdf 16x16 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на АС с получена оценка от 5 до 6.99 при институционална акредитация на висшето училище

pdf 16x16 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на АС с получена оценка от 4 до 4.99 при институционална акредитация на висшето училище

pdf 16x16 Процедура за САНК след решение на АС с направен отказ за институционална акредитация на висшето училище

pdf 16x16 Процедура за САНК по постъпило предложение на Министъра на образованието и науката по чл. 10, ал. 2, т. 7 от ЗВО

 Процедура за САНК по спазване на капацитета на висше училище, на капацитета на професионални направления и на специалностите от регулираните професии

Методически насоки

Документите са приети 2022 година:

pdf 16x16 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ОТ ЕКСПЕРТНА ГРУПА, КОЯТО ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРИ АКРЕДИТАЦИЯТА ПРЕПОРЪКИ

pdf 16x16 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ОТ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ПРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНА/ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕТО НА ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ


 Методически насоки за изготвяне на доклад от висше училище по изпълнение на препоръките при институционална/програмна акредитация и прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав

Архив - процедури за САНК по стария ред

 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на акредитационния съвет с получена "много добра" оценка при институционална акредитация на висшето училище

 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на акредитационния съвет с получена "добра" оценка при институционална акредитация на висшето училище

 Процедура за САНК по изпълнение на препоръките след решение на акредитационния съвет с получена "задоволителна" оценка при институционална акредитация на висшето училище

 Процедури за САНК по изпълнение на препоръките при получени програмни акредитации по чл.81, ал.1, т.2 от ЗВО

 Процедура за контрол по изпълнение на препоръките при положителна оценка на проект за откриване или преобразуване на висше училище, факултет, филиал и колеж

 

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13