bar5

Програмна акредитация на докторски програми

Критерии

pdf 16x16 КРИТЕРИИ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (ДП) В СЪОТВЕТСТВИЕ С ESG - ЧАСТ 1 (1-10) И ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 78, АЛ. 1-6 ОТ ЗВО(Приети от Акредитационния съвет на НАОА на 15.06.2023 г., допълнени на 07.09.2023 г. и актуализирани на 29.02.2024 г.)

Формуляри и методически указания за попълване на първични данни

Програмна акредитация на ДП във ВУ по график с ПН последваща ПА на ДП в НО
Първични данни Формуляр за първични данни (4 стандарта) (актуализиран към 04.06.2024 г.) Формуляр за първични данни (10 стандарта) (актуализиран към 04.06.2024 г.)
Методически указания

Методически указания за попълване на формуляра по 4 стандарта

Методически указания за попълване на формуляра по 10 стандарта

 

Процедури

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А  за акредитация на програма за ОНС „доктор“, отнасяща се за висши училища съобразно графика за програмна акредитация на професионалните направления (Приетa от АС на НАОА от 14.03.2024 г./Протокол № 04)

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А за програмна акредитация на програма за ОНС „доктор", отнасяща се за висши училища извън графика за акредитация на професионалните направления (Приетa от АС на НАОА от 14.03.2024 г./Протокол № 04)

pdf 16x16 П Р О Ц Е Д У Р А за програмна акредитация на програма за ОНС „доктор", отнасяща се за научни организации (Приетa от АС на НАОА от 14.03.2024 г./Протокол № 04)

pdf 16x16 Актуализиране на изискванията, на които трябва да отговарят научните организации, които не са изрично посочени в чл. 47, ал. 1 от ЗВО (Приети от АС на НАОА на 21.06.2018г., Протокол №11)

Образци

word Образец на доклад самооценка за докторска програма във висше училище, акредитирана заедно с ПН по график (по 4 стандарта) (прецизирана версия от 15.04.2024 г.)

word Образец на доклад самооценка за нова докторска програма във висше училище, акредитирана извън графика (по 10 стандарта)

word Образец на доклад самооценка за докторска програма в научна организация (по 10 стандарта) (прецизирана версия от 15.04.2024 г.)

 Заявление

word Заявление за откриване на процедура за програмна акредитация на докторска/и програма/и във ВУ извън графика на ПН или в научните организации

 Архив

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13