bar5

 Решения на АС по процедури за следакредитационно наблюдение и контрол

Приложения

pdf 16x16 Решение на АС от 25.04.2024г./Протокол № 7

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 11.04.2024г./Протокол № 6

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9

pdf 16x16 Решение на АС от 28.03.2024г./Протокол № 5

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9

pdf 16x16 Решение на АС от 29.02.2024г./Протокол № 3

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9

pdf 16x16 Решение на АС от 25.02.2024г./Протокол № 2

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15;

Приложение 16; Приложение 17; Приложение 18;

Приложение 19; Приложение 20; Приложение 21;

Приложение 22

pdf 16x16 Решение на АС от 25.01.2024г./Протокол № 1

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15;

Приложение 16; Приложение 17; Приложение 18;

Приложение 19; Приложение 20; Приложение 21;

Приложение 22; Приложение 23; Приложение 24;

Приложение 25; Приложение 26; Приложение 27;

Приложение 28Приложение 29; Приложение 30;

Приложение 31; Приложение 32; Приложение 33;

Приложение 34

pdf 16x16 Решение на АС от 23.11.2023г./Протокол № 26

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15;

Приложение 16

pdf 16x16 Решение на АС от 02.11.2023г./Протокол № 25

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12

pdf 16x16 Решение на АС от 26.09.2023г./Протокол № 23

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12

pdf 16x16 Решение на АС от 07.09.2023г./Протокол № 21

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15

pdf 16x16 Решение на АС от 03.08.2023г./Протокол № 19

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14

pdf 16x16 Решение на АС от 29.06.2023г./Протокол № 16

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15;

Приложение 16; Приложение 17; Приложение 18;

Приложение 19; Приложение 20; Приложение 21;

Приложение 22

pdf 16x16 Решение на АС от 08.06.2023г./Протокол № 14

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10

pdf 16x16 Решение на АС от 04.05.2023г./Протокол № 10

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8

pdf 16x16 Решение на АС от 30.03.2023г./Протокол № 7

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15;

Приложение 16; Приложение 17; Приложение 18;

Приложение 19

pdf 16x16 Решение на АС от 09.03.2023г./Протокол № 5

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15;

Приложение 16; Приложение 17

pdf 16x16 Решение на АС от 12.01.2023г./Протокол № 1

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 20.10.2022г./Протокол № 23

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8

pdf 16x16 Решение на АС от 15.09.2022г./Протокол № 21

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11

pdf 16x16 Решение на АС от 04.08.2022г./Протокол № 19

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 03.06.2022г./Протокол № 16

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 16.06.2022г./Протокол № 15

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 19.05.2022г./Протокол № 12

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 12.05.2022г./Протокол № 11

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8

pdf 16x16 Решение на АС от 21.04.2022г./Протокол № 9

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 31.03.2022г./Протокол № 7

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 17.03.2022г./Протокол № 6

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 24.02.2022г./Протокол № 4

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 10.02.2022г./Протокол № 3

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

 Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10

pdf 16x16 Решение на АС от 20.01.2022г./Протокол № 1

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9

Приложение 10; Приложение 11 

pdf 16x16 Решение на АС от 16.12.2021г./Протокол № 30

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 09.12.2021г./Протокол № 29

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 25.11.2021г./Протокол № 28

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9

Приложение 10; Приложение 11   

pdf 16x16 Решение на АС от 14.10.2021г./Протокол № 25

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 30.09.2021г./Протокол № 24

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12 

pdf 16x16 Решение на АС от 15.07.2021г./Протокол № 19

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10

pdf 16x16 Решение на АС от 23.06.2021г./Протокол № 17

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 10.06.2021г./Протокол № 16

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15

 

pdf 16x16 Решение  на АС от 22.04.2021г./Протокол № 12

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение  на АС от 08.04.2021г./Протокол № 10

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение  на АС от 25.03.2021г./Протокол № 9

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение  на АС от 04.03.2021г./Протокол № 7

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение  на АС от 18.02.2021г./Протокол № 2

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 10.12.2020г./Протокол № 26   

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 19.11.2020г./Протокол № 24   

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 05.11.2020г./Протокол № 22   

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 08.10.2020г./Протокол № 19  

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 24.09.2020г./Протокол № 18  

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 10.09.2020г./Протокол № 17  

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 30.07.2020г./Протокол № 16  

 Приложение 1; Приложение 2

pdf 16x16 Решение на АС от 23.07.2020г./Протокол № 15 

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 16.07.2020г./Протокол № 14 

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 25.06.2020г./Протокол № 12

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 28.05.2020г./Протокол № 10

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3 

pdf 16x16 Решение на АС от 14.05.2020г./Протокол № 9

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 09.04.2020г./Протокол № 7

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 13.02.2020г./Протокол № 3

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 16.01.2020г./Протокол № 1

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

pdf 16x16 Решение  на АС от 19.12.2019г./Протокол № 22

 Приложение 1; Приложение 2

pdf 16x16 Решение  на АС от 05.12.2019г./Протокол № 21

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение  на АС от 24.10.2019г./Протокол № 18

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5Приложение 6; 

Приложение 7;  Приложение 8

pdf 16x16 Решение на АС от 12.09.2019г./Протокол № 16

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9 

pdf 16x16 Решение на АС от 11.07.2019г./Протокол № 14

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; 

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 13.06.2019г./Протокол № 12

Приложение 1;Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 30.05.2019г./Протокол № 11

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 04.04.2019г./Протокол № 7

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4
pdf 16x16 Решение на АС от 07.03.2019г./Протокол № 5

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9 
pdf 16x16 Решение на АС от 24.01.2019г./Протокол № 2

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 10.01.2019г./Протокол № 1

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 13.12.2018г./Протокол № 21

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 29.11.2018г./Протокол № 20

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 08.11.2018г./Протокол № 19

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 25.10.2018г./Протокол  18

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6 

pdf 16x16 Решение на АС от 11.10.2018г./Протокол № 17

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13; Приложение 14; Приложение 15

 pdf 16x16 Решение на АС от 26.07.2018 г./Протокол № 14

 Приложение 1;Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4Приложение 5Приложение 6;

Приложение 7Приложение 8

 pdf 16x16 Решение на АС от 19.07.2018 г./Протокол № 13

 Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10

pdf 16x16 Решение на АС от 05.07.2018 г./Протокол № 12

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12 
pdf 16x16 Решение на АС от 21.06.2018 г./Протокол № 11

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 31.05.2018 г./Протокол № 9

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 26.04.2018 г./Протокол № 8

Приложение 1Приложение 2Приложение 3

pdf 16x16 Решение на АС от 12.04.2018 г./Протокол № 7

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 29.03.2018 г./Протокол № 6

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 15.03.2018 г./Протокол № 5

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 01.03.2018 г./Протокол № 4

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10 
pdf 16x16 Решение на АС от 25.01.2018 г./Протокол № 2

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; 

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

Приложение 7; Приложение 8; Приложение 9

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13Приложение   

pdf 16x16 Решение на АС от 21.12.2017 г./Протокол № 28

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5;Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 07.12.2017 г./Протокол № 27

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12 
pdf 16x16 Решение на АС от 16.11.2017 г./Протокол № 26

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13

pdf 16x16 Решение на АС от 19.10.2017 г./Протокол № 24

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11; Приложение 12;

Приложение 13

pdf 16x16 Решение на АС от 28.09.2017 г./Протокол № 22

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 27.07.2017 г./Протокол № 19

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11

pdf 16x16 Решение на АС от 13.07.2017 г./Протокол № 18

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10; Приложение 11

pdf 16x16 Решение на АС от 08.06.2017 г./Протокол № 16

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 25.05.2017 г./Протокол № 14

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 11.05.2017 г./Протокол № 12

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 20.04.2017 г./Протокол № 10

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9

pdf 16x16 Решение на АС от 06.04.2017 г./Протокол № 9

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6

pdf 16x16 Решение на АС от 09.03.2017 г./Протокол № 6

Приложение 1; Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8

pdf 16x16 Решение на АС от 16.02.2017 г./Протокол № 4

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8

pdf 16x16 Решение на АС от 02.02.2017 г./Протокол № 3

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8;Приложение 9;

Приложение 10

pdf 16x16 Решение на АС от 19.01.2017 г./Протокол № 2

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 08.12.2016 г./Протокол № 27

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8 
pdf 16x16 Решение на АС от 17.11.2016 г./Протокол № 25

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7

pdf 16x16 Решение на АС от 27.10.2016 г./Протокол № 22

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8; Приложение 9;

Приложение 10;Приложение 11

pdf 16x16 Решение на АС от 28.07.2016 г./Протокол № 17

Приложение 1Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7;

pdf 16x16 Решение на АС от 07.07.2016 г./Протокол № 16

Приложение 1

pdf 16x16 Решение на АС от 23.06.2016 г./Протокол № 15

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

pdf 16x16 Решение на АС от 09.06.2016 г./Протокол № 14

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5;Приложение 6;

pdf 16x16 Решение на АС от 11.05.2016 г./Протокол № 12

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

Приложение 7; 
pdf 16x16 Решение на АС от 21.04.2016 г./Протокол № 10

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6;

pdf 16x16 Решение на АС от 07.04.2016 г./Протокол № 8

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5;Приложение 6;

Приложение 7;Приложение 8;Приложение 9;

Приложение 10

pdf 16x16 Решение на АС от 25.02.2016 г./Протокол № 5

Приложение 1;Приложение 2;

pdf 16x16 Решение на АС от 11.02.2016 г./Протокол № 4

Приложение 1

pdf 16x16 Решение на АС от 21.01.2016 г./Протокол № 2

Приложение 1;Приложение 2;Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решение на АС от 10.12.2015 г./Протокол № 28

Приложение 1;Приложение 2;Приложение 3;

Приложение 4;Приложение 5

pdf 16x16 Решение на АС от 12.11.2015 г./Протокол № 26

Приложение 1;  Приложение 2

 pdf 16x16 Решения на АС от 17.09.2015 г./Протокол № 21

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4 

pdf 16x16 Решения на АС от 18.06.2015 г./Протокол № 17 Приложение 1; Приложение 2
pdf 16x16 Решения на АС от 28.05.2015 г. /Протокол № 15

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4

pdf 16x16 Решения на АС от 30.04.2015 г. /Протокол № 12

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3 

pdf 16x16 Решения на АС от 15.01.2015 г. /Протокол № 02

Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6 

pdf 16x16 Решения на АС от 24.07.2014 г. /Протокол № 15

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3;

Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6 

pdf 16x16 Решения на АС от 05.06.2014 г. /Протокол № 11

Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4;

Приложение 5; Приложение 6; Приложение 7

 

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13