bar5

Акредитирани докторски програми в Нов български университет - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/ Решение на ПК Анотация
Методика на обучението по съвременни езици  25.04.2023 г.  9,18 1.3 Педагогика на обучението по...    pdf 16x16  pdf 16x16
Германски езици (английски и немски език) 12.09.2024 г.  9,39 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Романски езици (испански)    Не дава акредитация 2.1 Филология  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и практика на превода

12.09.2024 г.

 9,28 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Славянски езици (руски език) 12.09.2023 г.  8,93 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на литературата 15.06.2023 г.** 9,21 2.1 Филология   pdf 16x16  pdf 16x16
Общо и сравнително езикознание 03.11.2022 г.** 8,79 2.1 Филология   pdf 16x16 pdf 16x16
Исторически изследвания 11.05.2023 г.** 8,96 2.2 История и археология   pdf 16x16 pdf 16x16
Археологически изследвания и археометрия

24.11.2022 г.**

9,02 2.2 История и археология   pdf 16x16 pdf 16x16
Египтология

24.11.2022 г.**

9,16

2.2 История и археология   pdf 16x16 pdf 16x16
Социология 30.03.2023 г.** 9,09 3.1 Социология, антропология и науки за културата    pdf 16x16   pdf 16x16 
Антропология 14.02.2025 г. 9,49 3.1 Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Семиотика 07.06.2023 г. 9,07 3.1 Социология, антропология и науки за културата   pdf 16x16 pdf 16x16 
Обща психология 26.09.2023 г.** 9,35 3.2 Психология    pdf 16x16  pdf 16x16
Политически науки 03.11.2022 г.** 9,21 3.3 Политически науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Медии и обществени комуникации 13.04.2023 г.**
9,25 3.5. Обществени комуникации и информационни науки    pdf 16x16   pdf 16x16
Гражданско и семейно право 12.01.2023 г. 9,07 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право 12.01.2022 г. 8,82 3.6 Право    pdf 16x16 pdf 16x16
Конституционно право 24.10.2024 г. 8,77 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Граждански процес 06.10.2021 г. 8,84 3.6 Право    pdf 16x16 pdf 16x16
История на държавата и правото 24.10.2024 г. 8,64 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 24.10.2024 г. 8,85 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Бизнес администрация

25.01.2024 г.**

9,13 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

12.01.2023 г.**

8,83 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16
Маркетинг

25.01.2024 г.**

8,33 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

04.05.2023 г.**

 8,45 3.8 Икономика    pdf 16x16   pdf 16x16
Световно стопанство. Международни икономически отношения

04.05.2023 г.**

8,60 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)

11.05.2021 г.

8,11 3.8 Икономика     pdf 16x16   pdf 16x16
Туризъм

07.09.2023 г.**

8,55 3.9 Туризъм     pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 06.10.2022 г.** 9,24 4.6 Информатика и компютърни науки     pdf 16x16   pdf 16x16
Телекомуникации 15.02.2024 г.** 9,25 5.3 Комуникационна и компютърна техника  

 pdf 16x16

pdf 16x16
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли 10.07.2026 г. 9,14 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и история на архитектурата

10.07.2025 г.

8,66 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обществено здравеопазване – иновативни подходи  

не дава акредитация 7.4. Обществено здраве    pdf 16x16  pdf 16x16
Иновативни изследвания в общественото здраве   не дава акредитация 7.4. Обществено здраве     pdf 16x16
Логопедия 07.01.2025 г. 8,87 7.4 Обществено здраве pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Изкуствознание и визуални изследвания 30.03.2023 г.** 9,22 8.1 Теория на изкуствата   pdf 16x16 pdf 16x16
Дизайн 11.07.2024 г.  9,12 8.2 Изобразително изкуство pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Визуално-пластични изкуства 11.07.2024 г.  9,15 8.2 Изобразително изкуство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Музика (на български и английски език) 06.10.2022 г.** 9,26 8.3 Музикално и танцово изкуство    pdf 16x16 pdf 16x16 
Кинознание, киноизкуство и телевизия 15.06.2023 г.** 9,24 8.4 Театрално и филмово изкуство   pdf 16x16  pdf 16x16
Театрознание и театрално изкуство 13.09.2023 г. 9,23 8.4 Театрално и филмово изкуство   pdf 16x16  pdf 16x16
Стратегии и политики на сигурност 14.10.2021 г.** 9,27 9.1 Национална сигурност     pdf 16x16 /  pdf 16x16 pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13