bar5

Акредитирани докторски програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/решение на ПК Анотация
Управление на образованието отказана акредитация   1.1 Теория и управление на образованието  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на възпитанието и дидактика 12.03.2025 г. 9,29 1.2 Педагогика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
История на педагогиката и българското образование 12.03.2024 г.  8,69 1.2 Педагогика  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Специална педагогика 20.01.2022 г.** 8,06 1.2 Педагогика    pdf 16x16  pdf 16x16
Социална педагогика 12.03.2025 г. 9,20 1.2 Педагогика  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Предучилищна педагогика 12.03.2025 г. 9,10 1.2 Педагогика  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по музика 22.07.2026 г. 9,37 1.3 Педагогика на обучението по... pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по чужд език 20.10.2022 г.** 9,05 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по география 20.10.2022 г.** 9,25 1.3 Педагогика на обучението по...    pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по български език и литература 20.07.2023 г.** 9,38 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по математика 20.07.2023 г.** 9,25 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 21.07.2022 г.** 8,99 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по изобразително изкуство 20.07.2023 г.** 9,28 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по технологии и предприемачество 13.07.2023 г.** 9,12 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 22.07.2026 г. 9,34 1.3 Педагогика на обучението по...  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Методика на обучението по околен свят, човек и общество, човек и природа в детската градина и началното училище (променено наименование с решение на АС от 07.09.2023 г./Протокол № 21) 20.10.2022 г.** 8,99 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по история 23.02.2023 г.** 9,00 1.3 Педагогика на обучението по...   pdf 16x16 pdf 16x16
Българска литература 29.07.2026 г. 9,05 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на литературата 29.07.2026 г. 9,12 2.1 Филология pdf 16x16  pdf 16x16  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 29.07.2025 г. 8,95 2.1 Филология pdf 16x16 pdf 16x16  
Фолклористика /вкл.Български фолклор, славянски фолклор/ 29.07.2025 г. 8,81 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  
Общо и сравнително езикознание/вкл.Съпоставително и балканско eзикознание, структурна лингвистика, приложна лингвистика. Социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика 29.07.2026 г. 9,14 2.1 Филология pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теория и практика на превода 29.07.2025 г. 8,99 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  
Български език 29.07.2026 г. 9,10 2.1 Филология pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Славянски езици 29.07.2026 г. 9,11 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  
Германски езици 29.07.2026 г. 9,16 2.1 Филология  pdf 16x16  pdf 16x16  
Стара история 12.09.2024 г. 9,30 2.2 История и археология pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16
Средновековна обща история 12.09.2024 г. 9,48 2.2 История и археология pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Нова и най-нова обща история 12.09.2024 г. 9,43 2.2 История и археология pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
История на България 12.09.2024 г. 9,49 2.2 История и археология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеография) 12.09.2024 г. 9,50 2.2 История и археология  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Културно-историческо наследство

20.10.2022 г.**

9,09 2.2 История и археология    pdf 16x16 pdf 16x16
История на философията 11.04.2024 г. 9,01 2.3. Философия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Логика 08.05.2024 г. 8,77 2.3. Философия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Философия на правото и политиката 08.05.2024 г. 8,93 2.3. Философия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Онтология 11.04.2023 г. 8,42 2.3. Философия pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теология 31.05.2023 г. 9,21 2.4 Религия и теология   pdf 16x16 pdf 16x16
Етнология 13.03.2025 г. 9,18 3.1 Социология, антропология и науки за културата  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Педагогическа и възрастова психология  03.11.2022 г.** 9,20 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Социална психология   03.11.2022 г.** 9,20 3.2 Психология   pdf 16x16 pdf 16x16
Обща психология  03.11.2022 г.** 9,21 3.2 Психология   pdf 16x16 pdf 16x16
Политология 06.10.2022 г.** 9,07 3.3 Политически науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Външна политика и дипломация 06.10.2022 г.** 8,79 3.3 Политически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) 10.02.2022 г.** 9,02 3.4 Социални дейности    pdf 16x16 pdf 16x16
История на правото 25.10.2023 г. 8,98 3.6 Право pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на държавата и правото 12.01.2022 г. 8,98 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Конституционно право 12.01.2022 г. 8,94 3.6 Право   pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес 23.11.2023 г.** 8,92 3.6 Право   pdf 16x16   pdf 16x16
Гражданско и семейно право 25.10.2024 г. 9,00 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско процесуално право 25.10.2024 г. 9,08 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Финансово право 25.01.2024 г.** отказана акредитация 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно процесуално право (Наказателен процес) 23.11.2023 г.** 8,90 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16 
Международно право и международни отношения 23.11.2023 г.** 8,89 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право 12.01.2023 г. 9,05 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16
Трудово право и обществено осигуряване 25.01.2024 г.** 8,59 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16
Книгознание, библиотекознание и библиография не дава акредитация 5,70        
Икономика и управление (индустрия) 15.01.2025 г. 8,70 3.7 Администрация и управление pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16 
Световно стопанство и международни икономически отношения (МИО) не дава акредитация   3.8 Икономика      
Политическа икономия 04.11.2025 г. 8,07 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)  04.08.2022 г.** 8,30 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 04.08.2022 г.** 8,47 3.8 Икономика    pdf 16x16  pdf 16x16
Туризъм 02.11.2023 г.** 8,55 3.9 Туризъм   pdf 16x16 pdf 16x16
Физическа география и ландшафтознание 05.02.2024 г. 9,03 4.4 Науки за земята   pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Социално-икономическа география 10.09.2024 г. 9,17 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Информатика 21.06.2021 г.** 9,17 4.6 Информатика и компютърни науки     pdf 16x16
Изкуствознание и изобразително изкуство 16.05.2023 г. 8,72 8.2 Изобразително изкуство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Международна и регионална сигурност 15.01.2025 г. 8,55 9.1 Национална сигурност  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

 

 

 

 

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13