bar5

Акредитирани докторски програми във Варненски свободен университет
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/решение на ПК Анотация
Обща психология 08.12.2022 г.** 8,95 3.2 Психология   pdf 16x16  pdf 16x16
Педагогическа и възрастова психология 08.12.2022 г.** 9,09 3.2 Психология   pdf 16x16   pdf 16x16
Политология 16.01.2026 г. 9,00 3.3 Политически науки  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Конституционно право

13.04.2023 г.**

8,08 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Гражданско и семейно право

06.10.2022 г.**

8,70 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Международно право и международни отношения

27.10.2022 г.

9,12 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Криминалистика

27.10.2022 г.

9,02 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Криминология

27.10.2022 г.

9,11 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16
Административно право и административен процес 30.01.2025 г. 8,99 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Наказателно право  30.01.2026 г. 9,19 3.6 Право  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения 18.02.2021 г.** 8,65 3.6 Право   pdf 16x16   pdf 16x16
Социално управление 03.09.2020 г. 9,08 3.7 Администрация и управление      
Организация и управление на производството (индустрия) 03.09.2020 г. 9,40 3.7 Администрация и управление      
Организация и управление извън сферата на материалното производство 08.09.2021 г.** 9,35 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16  pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия) 12.01.2023 г.** 9,11 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Политическа икономия 15.07.2025 г. 8,55 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Световно стопанство и международни икономически отношения

19.05.2022 г.**

8,97

3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност 15.07.2025 г. 8,58 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки 13.04.2025 г. 8,63 4.6 Информатика и компютърни науки pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Строителни конструкции 14.10.2022 г. 9,21 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16
Строителни материали, изделия и технологии за производството им 14.10.2021 г. 8,69 5.7 Архитектура, строителство и геодезия     pdf 16x16  pdf 16x16
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн 03.12.2020 г. 8,77 5.7 Архитектура, строителство и геодезия      
Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли 12.07.2025 г. 9,16 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Териториално и ландшафтно устройство и градустройство 12.07.2025 г. 9,10 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника 14.10.2022 г. 9,33 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16  pdf 16x16
Хореография 06.03.2024 г. 8,40 8.3 Музикално и танцово изкувство pdf 16x16  pdf 16x16  
Управление в сферата на сигурността и обществения ред 10.12.2020 г.** 9,02 9.1 Национална сигурност    pdf 16x16  pdf 16x16

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13