bar5

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Тракийски университет - Стара Загора

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
1.2. Педагогика 19.04.2021 г.** 8,96   950 350 1300 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
1.3. Педагогика на обучението по... 07.09.2023 г.** 9,05   230  100 330 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
3.4. Социални дейности

21.10.2024 г.

7,04   180 30 210 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 09.12.2021 г.** 8,74   950 100 1 050 pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
4.3. Биологически науки 06.06.2022 г. 9,09   400 90 490 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
4.6. Информатика и компютърни науки 15.07.2021 г.** положително оценен проект    200    200  pdf 16x16    pdf 16x16  
5.1. Машинно инженерство 29.06.2023 г. 8,82   300 120 420 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  09.02.2023 г.** 9,10   320 160 480  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
5.3. Комуникационна и компютърна техника 14.12.2023 г.**  8,84        240  pdf 16x16    pdf 16x16  
5.4. Енергетика   13.04.2023 г. 8,81   200 60 260  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
5.12. Хранителни технологии 22.06.2024 г. 9,05   200 60 260  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
5.13. Общо инженерство 08.12.2023 г. 9,15   140  30 170  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
6.1. Растениевъдство 21.07.2022 г.** 9,30   480 80 560 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
6.3. Животновъдство 11.05.2023 г.** 9,44   1 040 280 1 320 pdf 16x16 / pdf 16x16   pdf 16x16  
6.4. Ветеринарна медицина 07.11.2025 г.  9,18     100 100 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
  Ветеринарна медицина 14.05.2026 г. 9,48     1 200 1 200 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.1. Медицина                    
  Медицина 08.04.2021 г.** 9,02     840 840 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
7.4. Обществено здраве 20.10.2022 г.** 8,39      50 50 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
  Управление на здравните грижи

20.10.2022 г.**

8,55   40  50  90  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
  Кинезитерапия

09.03.2023 г.**

положително оценен проект   70 / 50   120    pdf 16x16  pdf 16x16  
7.4. Обществено здраве - спец.Медицинска рехабилитация и ерготерапия" във ФилиалХасково 27.01.2022 г.**   положително оценен проект    80    80    pdf 16x16  pdf 16x16  
7.5. Здравни грижи                    
  Медицинска сестра  19.12.2024 г. 8,37   200   200  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка 19.12.2024 г. 8,62   100   100  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
  Медицински лаборант  21.12.2022 г. 8,94 100     100  pdf 16x16   pdf 16x16   pdf 16x16
  Рехабилитатор 21.12.2022 г. 8,38 135     135  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Лекарски асистент 21.04.2022 г.** 9,28   120   120 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
  Помощник-фармацевт 30.07.2023 г. положително оценен проект 90     90 pdf 16x16   pdf 16x16  
7.5. Здравни грижи - спец. Гериатричен специалист 21.05.2024 г. 7,67 60     60  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
7.5. Здравни грижи - Филиал Хасково                    
  Медицинска сестра 30.04.2025 г.  8,53   200   200  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Акушерка 30.04.2025 г.  8,33   120   120  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16

* нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13