bar5

Акредитирани докторски програми в Лесотехнически университет - София
Докторска програма Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Доклад/Решение на ПК Анотация
Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) 15.09.2022 г.** 8,74 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложение на изчислителната техника в икономиката 15.09.2022 г.** 8,70 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (по отрасли) 15.09.2022 г.**  8,84 3.7 Администрация и управление    pdf 16x16  pdf 16x16 
Екология и опазване на екосистемите 17.06.2025 г. 9,61 4.4 Науки за земята  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия 23.02.2023 г.  8,83 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16 pdf 16x16 
Фотограметрия и дистанционни методи 23.02.2024 г.  9,08 5.7 Архитектура, строителство и геодезия    pdf 16x16 pdf 16x16 
Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост 20.12.2025 г. 9,10 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина

20.12.2025 г.

9,39 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост 20.12.2025 г. 9,46 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ергономия и промишлен дизайн 08.12.2022 г. 8,82 5.13 Общо инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Дървесинознание и дървесни материали 20.12.2025 г. 9,15 5.13 Общо инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Общо земеделие 13.09.2023 г.  8,05 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Почвознание 13.09.2023 г.  8,02 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Агрохимия 13.09.2023 г.  8,51 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Селекция и семепроизводство на културните растения

20.12.2021 г.**

8,04 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растениевъдство 13.04.2023 г.** 8,76 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) 13.09.2023 г.  8,53 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Лозарство  14.02.2023 г.  8,04 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16/pdf 16x16  pdf 16x16
Зеленчукопроизводство 14.02.2023 г.  8,15 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16/ pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита 11.04.2024 г. 8,30 6.2 Растителна защита    pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Генетика 26.06.2025 г.  8,57 6.3 Животновъдство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Физиология на животните и човека 07.08.2023 г.  8,50 6.4 Ветеринарна медицина   pdf 16x16pdf 16x16   pdf 16x16
Морфология 07.08.2023 г.  8,72 6.4 Ветеринарна медицина    pdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Патология на животните 24.11.2022 г.**  8,36 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 24.11.2022 г.**  8,43 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека 17.05.2023 г.  8,76 6.4 Ветеринарна медицина   pdf 16x16 / pdf 16x16   pdf 16x16
Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните 28.03.2024 г.**  8,76 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16 
Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни 24.11.2022 г.** 8,06 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Ветеринарно-санитарна експертиза 20.07.2023 г.** 8,36 6.4 Ветеринарна медицина  pdf 16x16  pdf 16x16   pdf 16x16 
Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните 13.02.2025 г. 8,85 6.4 Ветеринарна медицина   pdf 16x16 / pdf 16x16   pdf 16x16
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване 17.05.2023 г. 8,60 6.4 Ветеринарна медицина   pdf 16x16 / pdf 16x16 pdf 16x16
Горски култури, селекция и семепроизводство 16.05.2025 г. 9,18 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Лесоустройство и таксация 24.07.2025 г. 9,21 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16 pdf 16x16
Лесовъдство (вкл.дендрология) 24.07.2025 г. 9,54 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите 16.05.2025 г. 9,13 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Озеленяване на населени места и ландшафта 16.05.2025 г. 9,46 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Ловно стопанство 24.07.2025 г. 9,28 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16
Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов 14.02.2023 г. 8,18 6.5 Горско стопанство   pdf 16x16 / pdf 16x16  pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13