bar5

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии във

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Професионално направление/специалност от регулираните професии Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
3.2. Психология 08.12.2022 г.**  9,04   800 200 1000 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
3.3. Политически науки

08.07.2021 г.**

 8,01   50 50 100   pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.6. Право                    
  Право 11.07.2024 г. 8,63     1100 1100  pdf 16x16  /  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
3.7. Администрация и управление 15.01.2022 г.** 9,23   2100 700 2800 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
3.8. Икономика 12.05.2021 г.** 8,96   1000 750 1750 pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
4.6. Информатика и компютърни науки  13.04.2025 г. 8,94   230 70

300

pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
5.7. Архитектура, строителство и геодезия 14.10.2022 г. 9,14   1130 200 1330 pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
  Архитектура 25.03.2021 г.** 9,07     700 700      pdf 16x16  pdf 16x16
  Водоснабдяване и канализация 02.06.2022** положително оценен проект   120 40 160     pdf 16x16  
  Пожарна и аварийна безопасност

12.05.2022**

положително оценен проект   60 25 85     pdf 16x16  
  Строителство на сгради и съоръжения 30.06.2022** положително оценен проект   200 30 230     pdf 16x16  
  Транспортно строителство 19.05.2022** положително оценен проект   50 25 75     pdf 16x16  
7.4. Обществено здраве                    
  Кинезитерапия 14.04.2016 г. отрицателна оценка                
8.2. Изобразително изкуство 24.03.2021 г.** 9,03   100 30 130 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
8.3. Музикално и танцово изкуство 06.03.2024 г. 7,35   100 40 140 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
9.1. Национална сигурност 10.12.2020 г.** 9,03   2400 200 2600 pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

* нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13