bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми в Селскостопанска академия
Докторска програма Оценка Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Агробиоинститут
Генетика  9,45 17.03.2022 г.** 4.3 Биологически науки   pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита 9,32 20.10.2022 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
Общо земеделие  8,17 15.09.2022 г.** 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,80 15.09.2022 г.** 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита  8,58 15.09.2022 г.** 6.2 Растителна защита    pdf 16x16  pdf 16x16
Земеделски институт – гр. Шумен
Говедовъдство и биволовъдство 8,03 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Свиневъдство  8,05 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 8,02 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,33 21.12.2021 г. 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 8,33 28.02.2024 г. 6.3. Животновъдство    pdf 16x16 / pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по аграрна икономика - София
Организация и управление (земеделие)  8,19 21.06.2022 г. 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16   pdf 16x16
Икономика и управление (земеделие)  8,36 21.06.2022 г. 3.8 Икономика    pdf 16x16 pdf 16x16 
Институт по животновъдни науки - Костинброд
Физиология на животните и човека 8,90 06.06.2021 г. 4.3 Биологически науки    pdf 16x16 pdf 16x16
Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването 8,68 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите 8,76 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 8,43 04.02.2021 г. 6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16 
Овцевъдство и козевъдство 8,18 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Птицевъдство   24.11.2015 г.        
Специални отрасли (пчели) 8,65 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Екология на селскостопанските животни 8,21 20.10.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,42 19.05.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Зеленчукопроизводство  8,28 19.05.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита  8,06 19.05.2022 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по земеделие – гр. Кюстендил
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,26 16.06.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16 
Овощарство 8,17 16.06.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16 
Растителна защита 8,28 16.06.2022 г.** 6.2 Растителна защита  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по криобиология и хранителни технологии - София
Технология на месните и рибните продукти 8,58 03.11.2022 г.** 5.12 Хранителни технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на плодовите и зеленчукови консерви 9,33 03.11.2022 г.** 5.12 Хранителни технологии   pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на алкохолните и безалкохолни напитки 9,19 15.04.2022 г. 5.12 Хранителни технологии      pdf 16x16
Технология на биологично активните вещества 9,00 03.11.2022 г.** 5.12 Хранителни технологии    pdf 16x16  pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти   04.12.2015 г.        
Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите 9,17 15.04.2022 г. 5.12 Хранителни технологии      pdf 16x16
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви 9,41  15.04.2022 г.  5.12 Хранителни технологии      pdf 16x16
Институт по овощарство – гр. Пловдив
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,71 03.11.2021 г. 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Овощарство 9,23 03.11.2022 г. 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16  pdf 16x16
Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология и др.) 8,91 03.11.2021 г. 6.2 Растителна защита    pdf 16x16   pdf 16x16
Институт по полски култури – гр. Чирпан
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,54 07.07.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Общо земеделие   23.02.2017 г. 6.1. Растениевъдство      
Растениевъдство   23.02.2017 г. 6.1. Растениевъдство      
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” - София
Механизация и електрификация на растениевъдството 9,14 27.05.2022 г. 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Механизация и електрификация на животновъдството 9,10 27.05.2022 г. 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16 pdf 16x16
Хидромелиоративно строителство 9,22 27.05.2022 г. 5.7 Архитектура, строителство и геодезия   pdf 16x16 pdf 16x16
Общо земеделие 8,28 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Почвознание 8,53 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Агрохимия 8,37 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство   pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борбата с нея) 8,37 02.06.2022 г.** 6.1. Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология и др.) 9,35 08.12.2022 г. 6.2 Растителна защита    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" – гр. Садово
Селекция и семепроизводство на културните растения 9,40 03.11.2022 г. 6.1 Растениевъдство   pdf 16x16   pdf 16x16
Растениевъдство   27.07.2016 г.        
Институт по фуражните култури – гр. Плевен
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,28 06.10.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Растениевъдство 8,24 06.10.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Растителна защита   отказана акредитация 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите 8,19 24.03.2021 г. 6.3 Животновъдство     pdf 16x16 

pdf 16x16

Институт по царевицата – гр. Кнежа
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,10 12.01.2023 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по декоративни и лечебни растения - София
Декоративни растения 8,24 21.04.2022 г.** 6.1 Растениевъдство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян
Овощарство 9,30 30.06.2022 г. 6.1 Растениевъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Фуражно производство, ливадарство 8,49 04.08.2022 г.** 6.1 Растениевъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 8,17 04.08.2022 г.** 6.3 Животновъдство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Овцевъдство и козевъдство 9,25 30.06.2022 г. 6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по земеделие – гр. Карнобат
Селекция и семепроизводство на културните растения 8,52 17.03.2022 г.** 6.1. Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, Пловдив
Почвознание   не дава акредитация        
Селекция и семепроизводство на културните растения   19.04.2017 г.        
Растителна защита   8,52 05.12.2024 г. 6.2 Растителна защита    pdf 16x16  /  pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюновите изделия 9,06 30.10.2026 г. 5.12 Хранителни технологии      pdf 16x16
Земеделски институт – гр. Стара Загора
Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването 9,12 20.09.2023 г.  6.3 Животновъдство    pdf 16x16 pdf 16x16
Говедовъдство и биволовъдство 9,14 20.09.2023 г.  6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16 
Овцевъдство и козевъдство  9,10 20.09.2023 г.  6.3 Животновъдство    pdf 16x16  pdf 16x16
Институт по лозарство и винарство - гр. Плевен
 Лозарство  8,18  11.04.2024 г.  6.1 Растениевъдство    pdf 16x16 /  pdf 16x16  pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1