bar5

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13
fax-png-icon-12 02 97 120 68
421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13

 

Деловодство

Акредитирани докторски програми във Военномедицинска академия
Докторска програма  Дата на дадена акредитация** /  Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ПК/ЕГ Анотация
Радиобиология 27.07.2021 г. 9,80 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Микробиология 27.07.2021 г. 9,80 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Вирусология 27.07.2021 г. 9,80 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Генетика 27.07.2021 г. 9,73 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Имунология 27.07.2021 г. 9,76 4.3 Биологически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Авиационна медицина 21.01.2021 г. 8,47 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Клинична лаборатория     7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Епидемиология 20.10.2022 г.** 8,68 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Медицина на бедствените ситуации 21.01.2021 г. 8,42 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Оториноларингология 25.02.2021 г. 8,46 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Кардиология 03.09.2020 г. 8,57 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Гастроентерология 03.09.2021 г. 9,66 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Ендокринология 03.09.2021 г. 9,31 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Неврология 17.03.2021 г. 8,21 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Психиатрия 08.12.2022 г.** 9,13 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Офталмология 11.02.2021 г.  8,49 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16 
Обща хирургия 03.09.2021 г. 9,72 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Анестезиология и интензивно лечение 03.09.2021 г. 9,77 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Урология 21.05.2021 г. 9,09 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Гинекология 21.05.2020 г. 8,63 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Онкология 08.12.2022 г.** 9,11 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Ортопедия и травматология 08.12.2021 г. 8,36 7.1 Медицина  pdf 16x16  pdf 16x16
Неврохирургия 03.12.2021 г. 9,35 7.1 Медицина  pdf 16x16   pdf 16x16 
Гръдна хирургия 03.12.2021 г. 9,03 7.1 Медицина   pdf 16x16   pdf 16x16 
Военна хирургия 23.07.2015 г.   7.1 Медицина    
Дерматология и венерология 28.05.2015 г.   7.1 Медицина    
Инфекциозни болести 20.10.2022 г.** 9,13 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Физиотерапия, курортология и рехабилитация 17.03.2021 г. 8,99 7.1 Медицина   pdf 16x16  pdf 16x16
Медицинска радиология и рентгенология 02.04.2015 г. в ход  7.1 Медицина    
Съдова хирургия 08.12.2021 г. 8,13 7.1 Медицина  pdf 16x16 pdf 16x16 
Организация и тактика на медицинската служба 03.09.2021 г.  9,31  7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Токсикология 03.09.2021 г. 9,57 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Хематология 03.09.2021 г. 9,39 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Военна токсикология 03.09.2021 г. 9,34 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Белодробни болести 03.09.2021 г. 9,37 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Нефрология 04.04.2025 г. 9,09 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Акушерство и гинекология 30.09.2027 г. 9,07 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Образна диагностика 30.09.2026 г. 8,91 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16
Пластична и естетична хирургия 30.09.2026 г. 8,96 7.1 Медицина pdf 16x16 pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3     image1