bar5

На 21-22.03.2016 г. Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към Националната агенция за оценяване и акредитация организира семинар на тема: „Актуално състояние, проблеми и перспективи за развитие и утвърждаване на педагогическите специалности, през фокуса на акредитационните процедури”.

В семинара участваха представители на РУ „Ангел Кънчев”, СУ „Св.Климент Охридски”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Бургаски свободен университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, НСА „Васил Левски” и АМТИИ - Пловдив.

Акценти бяха поставени върху:

-  Положителните практики и проблеми, свързани с резултатите от осъществените програмни акредитации по професионалните направления: 1.1 “Теория и управление на образованието”; 1.2 “Педагогика” и 1.3 “Педагогика на обучението по.... ”.

-  Обликът на професионалната квалификация „Учител”;

-  Акредитация на дистанционната форма на обучение;

- Проблеми, опит и перспективи на чуждоезиковото обучение във висшите училища, с цел повишаване на мобилността на студентите и преподавателите.

В хода на дискусията бяха анализирани типични грешки при оформяне на докладите - самооценка, характера на доказателствените материали, свързани с отделните критерии в оценъчната скала. Направени бяха важни уточнения и предложения за оптимизиране на работата на експертните групи. Очертани бяха перспективи за бъдещо сътрудничество, което би подпомогнало утвърждаването на специалностите в различните висши училища, в синхрон с общоевропейските и национални стандарти.

IMG 7731 1 IMG 7728 1

                      IMG 7773 1 IMG 7715 1

IMG 7780 1

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13