bar5

В периода 21-23.03.2018 г. в гр. Велико Търново Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности (ПКПНСД) към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проведе работен семинар на тема: „Анализ на резултатите от прилагането на новата критериална система на НАОА и перспективата за развитие на професионалните направления (ПН) 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2.Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по… и 3.4. Социални дейности.

В обсъждането бяха очертани и анализирани следните въпроси:

  • Новата критериална система на НАОА в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование“;
  • „Специфика на критериалната система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии“;
  • “Актуални проблеми при програмната акредитация на професионалното направление 1.3. Методика на обучението по…“;
  • „Актуални проблеми при акредитирането на докторските програми по професионалните направления 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика, 1.3. Методика на обучението по… и 3.4. Социални дейности;
  • „Процедури за следакредитационно наблюдение и контрол“;
  • Затруднения и перспективи за по-нататъшно развитие на педагогическите специалности и специалностите от ПН „Социални дейности“, в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование“.

В обсъждането взеха участие членове на ПКПНСД и Акредитационния съвет на НАОА, ректорското ръководство на ВТУ, декани на педагогически факултети, зам. ректори и преподаватели от ВТУ, СУ, ШУ, ТУ-Варна, ТУ-София, РУ, ТркУ, ЮЗУ, НБУ, ТУ-Габрово, БСУ, Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас.

Поставени бяха редица въпроси, свързани с концептуалния замисъл на новата критериална система и синхронизирането й с европейските стандарти за качество във висшето образование. Коментирана бе подготовката на докладите-самооценка и изискванията при осъществяването на различните акредитационни процедури. Споделени бяха идеи за езиково прецизиране на отделни абзаци в текстовото оформление на критериалната система. По време на дискусиите бяха споделени и основни трудности, свързани с практическото обучение на студентите от учителските специалности.

Семинарът протече конструктивно и с ясна перспектива за осигуряване на качеството на висшето образование в българските ВУ, в синхрон с изискванията на ENQA (Европейската асоциация за оценяване и акредитация), на която НАОА е пълноправен член.

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13