bar5

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии в

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Професионално направление/специалност от регулираните професии

Дата на дадена акредитация** / Срок на валидност на акредитацията Оценка Капацитет
по образователно-квалификационни степени
Доклад на ЕГ/ПК Решение на ПК Анотация

 

Анотация САНК

професионален бакалавър бакалавър магистър общо
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  09.02.2023 г.** 8,99    200  55  255  pdf 16x16    pdf 16x16  
7.1. Медицина                    
  Медицина 10.06.2021 г.** 9,32     3000 3000 pdf 16x16    pdf 16x16   pdf 16x16
7.2. Дентална медицина                    
  Дентална медицина 01.06.2023 г.** 9,29     800 800 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.3. Фармация                    
  Фармация 07.02.2024 г. 8,75     470 470 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
7.3. Фармация - спец. „Трансфер на технологии и иновации във фармацията" и
„Козметология"
04.03.2023 г. положително оценен проект     60 60 pdf 16x16   pdf 16x16  
7.4. Обществено здраве 03.11.2022 г.** 9,04    200 250  450   pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
7.4. Обществено здраве                    
  Кинезитерапия 29.06.2023 г.** 9,02   120  30 150 pdf 16x16   pdf 16x16  
  Управление на здравните грижи 20.10.2022 г.** 9,12    50 110  160 pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
7.5. Здравни грижи                    
  Рентгенов лаборант 30.06.2022 г.** 9,13

80

    80 pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
  Рехабилитатор 22.06.2022 г. 8,86 120     120  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Медицинска сестра 26.07.2023 г.  8,78   280   280  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Акушерка 26.07.2023 г.  8,79   160   160  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Медицински лаборант 11.05.2023 г. 9,02 80     80  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Помощник фармацевт 08.06.2022 г. 8,96 140     140  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
  Зъботехник 18.05.2023 г. 9,05 120     120  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Инспектор по обществено здраве 12.01.2023 г.** 9,11 60     60  pdf 16x16     pdf 16x16  pdf 16x16
7.5. Здравни грижи 08.09.2023 г. 9,16    130  270 400  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16  
7.5. Здравни грижи - Филиал в гр. Сливен                    
  Медицинска сестра  26.07.2023 г.  8,64   90   90 pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка  26.07.2023 г.  8,43   80   80  pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
7.5. Здравни грижи - Филиал в гр. Шумен                    
  Медицинска сестра  26.07.2023 г.  8,69   90   90  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка  26.07.2023 г.  8,53   90   90  pdf 16x16    pdf 16x16 pdf 16x16
7.5. Здравни грижи - Филиал в гр. Велико Търново                    
  Медицинска сестра  26.07.2023 г. 8,70   90   90  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16
  Акушерка  26.07.2023 г. 8,81    80   80  pdf 16x16    pdf 16x16  pdf 16x16

* нова акредитация съгласно графика за програмна акредитация на професионално направление

** Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13