bar5

Акредитирани докторски програми в Минно-геоложки университет - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение на ПК Анотация
Икономика и управление (минно производство) 29.06.2021 г. 8,46 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16   pdf 16x16
Минералогия и кристалография 11.01.2021 г.** 9,27 4.4 Науки за земята   pdf 16x16   pdf 16x16
Петрология 11.01.2021 г.** 9,17 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Палеонтология и стратиграфия 11.01.2021 г.** 8,73 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Регионална геология

21.12.2020 г.**

9,20 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Геотектоника 21.12.2020 г.** 8,98 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Екология и опазване на екосистемите 20.07.2026 г. 9,01 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Технология за пречистване на води 20.07.2026 г. 9,06 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци 20.07.2026 г. 9,01 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда 20.07.2026 г. 9,12 4.4 Науки за земята      pdf 16x16
Хидрогеология 15.12.2022 г.** 9,12 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Инженерна геология 15.12.2022 г.** 9,10 4.4 Науки за земята    pdf 16x16  pdf 16x16
Методи и техника на геоложките изследвания 15.12.2022 г.** 9,44 4.4 Науки за земята     pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на производството (по отрасли) 15.12.2022 г.**  9,11 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     pdf 16x16   pdf 16x16
Светлинна техника и източници на светлина
15.12.2022 г.**  8,97 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електроснабдяване и електрообзавеждане 15.12.2022 г.**  9,10 5.2 Електротехника, електроника и автоматика     pdf 16x16   pdf 16x16
Маркшайдерство 03.11.2023 г.  9,11 5.7 Архитектура,строителство и геодезия     pdf 16x16  pdf 16x16
Подземно строителство  29.09.2023 г.  9,16 5.7 Архитектура,строителство и геодезия       pdf 16x16
Техника и технологии на взривните работи – производство на взривни материали  29.09.2022 г. 8,88 5.7 Архитектура,строителство и геодезия       pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия   03.11.2023 г.   9,10 5.7 Архитектура,строителство и геодезия   pdf 16x16  pdf 16x16 
Геология и проучване на полезни изкопаеми 14.12.2023 г.** 9,34  5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Газова, горивна и пречиствателна техника 10.07.2025 г. 8,54 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Подземен добив на полезни изкопаеми 10.07.2026 г. 9,26 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Открит и подводен добив на полезни изкопаеми 14.12.2023 г.** 9,10 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Механизация на мините 07.06.2025 г. 9,21 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обогатяване и рециклиране на суровини 14.12.2023 г.** 9,19 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Техника и технология на взривните работи 10.07.2026 г. 9,29 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Техника и технология на сондирането 14.12.2023 г.** 9,16 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Транспорт и съхранение на нефт, газ и твърди минерални продукти 14.12.2023 г.** 9,20 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Разработка и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища 14.12.2023 г.** 9,20 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми   pdf 16x16 pdf 16x16
Минна аерология 29.09.2023 г.  9,16 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми      pdf 16x16
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли) 29.09.2023 г.  9,15 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми       pdf 16x16
Компютърни технологии в инженерната дейност 13.10.2022 г. 8,92 5.13 Общо инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13