bar5

Акредитирани докторски програми в Русенски университет "Ангел Кънчев"
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение/доклад на ПК Анотация
Теория на възпитанието и дидактиката 30.06.2022 г.** 9,26 1.2 Педагогика   pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по математика  29.03.2022 г.   9,43 1.3 Педагогика на обучението по..   pdf 16x16  pdf 16x16 
Методика на обучението по физика 29.03.2022 г.  9,45 1.3 Педагогика на обучението по..   pdf 16x16 pdf 16x16
Методика на обучението по информатика и информационни технологии

30.06.2022 г.**

 9,32 1.3 Педагогика на обучението по..    pdf 16x16  pdf 16x16 
Общо и сравнително езикознание 21.12.2022 г. 9,01 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Български език 21.12.2022 г. 9,01 2.1 Филология    pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление в ЕС) 12.03.2024 г.  9,06 3.3 Политически науки  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения 07.02.2024  г. 8,63 3.6 Право  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
История на държавата и правото не дава акредитация   3.6 Право      
Гражданско и семейно право  07.07.2021 г. 8,75 3.6 Право    pdf 16x16  pdf 16x16
Административно право и административен процес  03.08.2023 г.** 9,01 3.6 Право    pdf 16x16   pdf 16x16 
Организация и управление на производството (индустрия) 16.06.2021 г.** 9,19 3.7 Администрация и управление   pdf 16x16  pdf 16x16
Социално управление 13.05.2025 г. 8,28 3.7 Администрация и управление  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Политическа икономия 16.06.2021 г.** 9,06 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Икономика и управление (индустрия) 04.05.2023 г.** 9,26 3.8 Икономика   pdf 16x16 pdf 16x16
Диференциални уравнения 30.03.2023 г.** 9,29 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Математическо моделиране и приложение на математиката  30.03.2023 г.** 9,44 4.5 Математика    pdf 16x16  pdf 16x16
Информатика 30.03.2023 г.** 9,44 4.6 Информатика и компютърни науки    pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии 11.12.2020 г.** 9,36 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Промишлена топлотехника 23.10.2020 г.** 9,38 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на машиностроенето 26.01.2024 г. 9,42 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Рязане на материалите и режещи инструменти 26.01.2024 г. 9,31 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране 26.01.2024 г.  9,25 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Селскостопански и хидромелиоративни машини 15.04.2026 г. 9,32  5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Хидравлични машини, системи и хидро механика 23.10.2020 г.** 9,38 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Подемно-транспортни машини 23.10.2020 г.** 9,29 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на растениевъдството 15.04.2026 г. 9,50 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Механизация и електрификация на животновъдството 15.04.2026 г. 9,18 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Системи и устройства за опазване на околната среда 11.12.2020 г.** 9,29 5.1 Машинно инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Материалознание и технология на машиностроителните материали 26.01.2024 г. 9,32 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16  pdf 16x16 
Приложна механика 26.01.2024 г. 9,12 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16 
Механика на деформируемото твърдо тяло 26.01.2024 г. 9,14 5.1 Машинно инженерство   pdf 16x16   pdf 16x16
Електроснабдяване и електрообзавеждане 06.10.2022 г.** 9,46 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Електронизация 06.10.2022 г.** 9,46 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16 pdf 16x16
Автоматизация на производството 06.10.2022 г.** 9,38 5.2 Електротехника, електроника и автоматика   pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на области от нематериалната сфера 15.02.2024 г.** 9,38 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16  pdf 16x16
Теоретични основи на комуникационната техника 15.02.2024 г.** 9,21 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16   pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 15.02.2024 г.** 9,25 5.3 Комуникационна и компютърна техника   pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  (по отрасли) 15.02.2024 г.** 9,18 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Управление и организация на автомобилния транспорт 07.12.2024 г.  9,51 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Системи и технологии на транспорта за опазване на околната среда 15.11.2025 г. 9,26 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Автомобили, трактори и кари 07.12.2024 г.  9,40 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Двигатели с вътрешно горене 07.12.2024 г.  9,35 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Машинознание и машинни елементи 25.01.2025 г.  9,32 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Метрология и метрологично осигуряване 11.12.2020 г.** 9,31 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16 pdf 16x16
Ергономия и промишлен дизайн 15.12.2023 г. 9,58 5.13 Общо инженерство    pdf 16x16  pdf 16x16
Растениевъдство 25.01.2024 г.** 8,60 6.1 Растениевъдство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Ерготерапия 13.07.2023 г.** 8,19 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Кинезитерапия 13.07.2023 г.** 8,21 7.4 Обществено здраве   pdf 16x16 pdf 16x16
Организация и управление на сигурността и опазването на обществения ред 28.10.2021 г.** 8,33 9.1 Национална сигурност    pdf 16x16 pdf 16x16

 **Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13