bar5

Акредитирани докторски програми в Технически университет - Габрово
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение на ПК Анотация
Организация и управление на социалните дейности 20.07.2023 г.** 8,60 3.4 Социални дейности   pdf 16x16 pdf 16x16
Приложна механика 29.04.2026 г. 9,20 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Машинознание и машинни елементи 27.03.2026 г. 9,26 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии 29.04.2025 г. 8,93 5.1 Машинно инженерство  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Хидравлични и пневматични задвижващи системи 28.06.2024  г. 8,78 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Технология на машиностроенето 20.12.2025 г. 9,17 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Строителна механика и съпротивление на материалите 20.12.2025 г. 9,13 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Рязане на материалите и режещи инструменти 20.12.2025 г. 9,10 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Металорежещи машини и системи 20.12.2025 г. 9,10 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16   pdf 16x16
Машини и съоръжения за леката промишленост 22.11.2025 г. 9,19 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Метрология и метрологично осигуряване 22.11.2025 г. 9,23 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16
Точно уредостроене 29.04.2026 г. 9,27 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на текстилните материали 22.11.2025 г. 9,26 5.1 Машинно инженерство pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Светлинна техника и източници на светлина 12.06.2026 г. 9,08 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Електромеханика 12.06.2025 г. 8,88 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Електроснабдяване и електрообзавеждане 12.06.2026 г. 9,31 5.2. Електротехника, електроника и автоматика pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16 
Микроелектроника 12.01.2023 г.** 9,04 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Квантова и оптоелектроника 12.01.2023 г.** 8,06 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Електронизация 12.01.2023 г.** 9,18 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Индустриална електроника 12.01.2023 г.** 9,22 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16  pdf 16x16
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника 12.01.2023 г.** 9,21 5.2 Електротехника, електроника и автоматика    pdf 16x16   pdf 16x16 
Компютърни системи, комплекси и мрежи 07.07.2023 г. 9,08 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16   pdf 16x16 
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране 07.07.2023 г. 9,09 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 07.07.2023 г. 9,07 5.3 Комуникационна и компютърна техника    pdf 16x16  pdf 16x16
Комуникационни мрежи и системи 25.09.2021 г. 9,06 5.3 Комуникационна и компютърна техника      pdf 16x16
Промишлена топлотехника 28.06.2025 г. 9,07 5.4 Енергетика pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Материалознание и технология на машиностроителните материали 20.12.2025 г. 9,26 5.6 Материали и материалознание pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

enqa1      ceenqa3                image1
          
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 15

 

Счетоводство

078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13