bar5

Акредитирани докторски програми в Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Наименование Дата на дадена акредитация** / Акредитирана до: Оценка Професионално направление Доклад на ЕГ Решение на ПК Анотация
Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика 14.12.2024 г. 9,43  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Земна и скална механика 14.12.2024 г.  9,04 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Теория и история на архитектурата 21.09.2024 г.  9,06 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата  21.09.2024 г.  9,24 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн  05.10.2024 г.  9,31 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли  21.09.2024 г. 9,33 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство  05.10.2024 г.  9,43 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи 21.12.2024 г. 9,49  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Картография и ГИС (Географска информационна система) 21.12.2024 г.  9,33 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16 pdf 16x16 pdf 16x16
Фотограметрия и дистанционни методи 21.12.2024 г. 9,38  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16 pdf 16x16
Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти) 05.10.2024 г. 9,16 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16 pdf 16x16   pdf 16x16
Технология и механизация на строителното производство 01.02.2025 г.  9,06 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове) 18.01.2025 г. 9,43  5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Строителни материали и изделия и технология на производството им 14.12.2024 г.  9,36  5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство) 01.02.2025 г.  9,19 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Организация и управление на производството (строителство) 01.02.2025 г. 9,41  5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Земна основа, фундиране и подземно строителство 25.01.2025 г.

 9,31

5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 25.01.2025 г.  9,13 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения  25.01.2025 г.  9,24 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Хидротехническо строителство  18.01.2025 г.  9,32 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16  pdf 16x16  pdf 16x16
Водоснабдяване и канализация  11.01.2025 г.  9,32 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Хидромелиоративно строителство 11.01.2025 г.  9,04 5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16 pdf 16x16
Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство  11.01.2025 г. 9,39  5.7 Архитектура, строителство и геодезия pdf 16x16   pdf 16x16  pdf 16x16
Транспортни съоражения 18.01.2024 г. 8,77 5.7 Архитектура, стрителство и геодезия pdf 16x16 pdf 16x16  pdf 16x16

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13