bar5

Акредитационният съвет на НАОА уведомява висшите училища (ВУ) и научните организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО за взети решения, свързани с процедурите за програмна акредитация на ПН/СРП и докторските програми към тях (Протокол № 21/07.09.2023 г.):
        1. Висшите училища подават документацията си за разкриване на процедура до два месеца преди стартиране на процедурата във всички училища по утвърдения от НАОА график, съгласно по чл. 81, ал.2 от ЗВО;
        2. Акредитацията на докторските програми във висшите училища следва да се заявява едновременно със съответното ПН/СРП, съгласно графика. Докладът за всяка една от тях е отделен и ще се разглежда веднага след съответното ПН/СРП, при положение, че гласуваната от АС оценка е над 8. Оценяването при тях ще се извършва по облекчена процедура и само по 4 стандарта – 2, 4, 5 и 6. Останалите стандарти в съответствие с ESG - част 1 (1-10) ще са вече оценени при програмната акредитация на ПН/СРП. При ДП се отчита същият период, както и този при ПН/СРП.
        3. Докторски програми, които са нови за ВУ, съотв. за ПН/СРП, и чиято акредитация се заявява извън графика на ПН/СРП, преминават през оценяване по всички 10 стандарта.
        4. Научните организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО следва да подават документацията си за разкриване на процедура за акредитация на докторски програми 12 месеца преди датата на изтичането на срока на предходната програмна акредитация. За всяка ДП се подготвя отделен доклад-самооценка по всички 10 стандарта в съответствие с ESG - част 1 (1-10).

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13