bar5

Председател:

       1. Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – Председател 
членове:
       2. Проф. д-р инж. Иван Крумов Куртев;
       3. Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова;
       4. Проф. д.н. Георги Василев Бахчеванов;
       5. Доц. д-р Ива Банкова Монева;
       6. Проф. д-р Александър Николов Николов;
       7. Доц. д-р Юри Павлинов Цановски;
       8. Доц. д-р Тодор Иванов Димитров-Мечкарски
 

Главен експерт - Анита Александрова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт - Дора Радева - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: (02) 80 77 841

Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол:

  1. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет на график за провеждане на следакредитационно наблюдение и контрол;
  2. предлага за утвърждаване от акредитационния съвет състава и задачите на експертните групи в съответствие с характера и съдържанието на процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол;
  3. контролира работата на експертните групи и въз основа на техните доклади съставя констативни протоколи за извършената проверка;
  4. подготвя и след съгласуване със заместник-председателя внася в акредитационния съвет доклади и констативни протоколи за резултатите от извършено следакредитационно наблюдение и контрол;
  5. при констатирано неизпълнение в срок на дадените препоръки или при постъпило предложение от министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията постоянната комисия приема решение, с което предлага на акредитационния съвет да отнеме съответната институционална или програмна акредитация;
  6. организира и провежда обучение на експерти в областта на следакредитационното наблюдение и контрол.

 Към организационните звена:

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13