bar5

Общата администрация:

  1. изготвя проектите на длъжностното разписание в агенцията, организира и отговаря за воденето и съхраняването на служебните и трудовите досиета;
  2. организира документооборота и архива на агенцията;
  3. осигурява финансово-счетоводното обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове и оформя всички документи по сметките на агенцията;
  4. подпомага с юридически консултации дейността на агенцията, осигурява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от председателя на агенцията, дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията
  5. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база и транспортното обслужване на агенцията;
  6. осигурява информационното обслужване и поддържа информационна база от данни, свързана с дейностите по акредитация и оценяване на проекти и за следакредитационно наблюдение и контрол.

  

Име Длъжност Телефон E-mail
Катя Колева главен специалист 80 77 811

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Васка Стефанова деловодител 80 77 813 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Десислава Михайлова касиер 80 77 832 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Димитрина Фичева главен счетоводител 80 77 815 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Нели Карашова старши счетоводител и длъжностно лице по Защита на личните данни 80 77 833 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 

 

Към организационните звена:

Линк към ENQA      logo ceenqa        eqar logo 080214
        
икона телефон 02 80 778 15

 

Счетоводство

икона телефон 02 80 778 13
 

Деловодство

421-4216333 email-home-telephone-blue-icon-hd-png-download Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
078614-blue-jelly-icon-business-phone-solid 02 80 778 11
02 80 778 30
02 80 778 13